This site uses cookies
We use cookies for optimizing our website for you and for being able to continuously improve it. By continuing to use the website, you agree the usage of cookies. Further information about cookies can be found in our privacy policy.

ratio

Styrning med farthållare och bilens körläges-väljare

Om din bil är utrustad med farthållare kan du styra Sound Booster med denna spak.

Vi anpassar denna funktion individuellt för varje bilmodell och erbjuder dessa funktioner i samband med våra regelbundna mjukvaru-uppdateringar. Funktionerna skiljer sig från bil-märken eller modeller och du hittar de tillgängliga styrningsmöjligheterna på vår site. Läs mer om hur du kan kontrollera ditt Aktiva avgassystem här.

Du hittar även våra lösningar för fordonssintegrerad verksamhet, till exempel via Drive Select, körlägesomkopplare som Eco eller Sport-knappen, samtidigt som du behåller de ursprungliga funktionerna. Om du söker efter en styrningsmöjlighet som inte finns listad här, kontakta oss gärna genom kontaktformuläret så kontrollerar vi möjligheterna till detta i din bil.

Vänligen notera vid användning av profilbyte genom bilens befintliga utrustning: Om du väljer att använda denna typ av styrning kan du inte använda fjärrkontroll eller den medföljande knappen samtidigt. Tilldelning av profilerna med "ignorera"-knappen via Sound Booster programvara återaktiverar hantering via tryckknapp eller fjärrkontroll.

» Audi

Audi Drive – Select

Audi Sound Booster Bedienung Drive Select

Vi erbjuder profilbyte via Drive Select endast för Audi A3 8V, A8 4H och Q7 4M-modeller för tillfället. Snart utökas denna lista av modeller. Du kan sammankoppla enskild ljudprofil till ett läge i Drive Select. När du sedan byter "kör-läge", byts även ljud-profilen.

Audi A3 8V – Farthållare

Audi A3 Sound Booster Bedienung Tempomat

Styrningsmöjlighet för Audi A3 8V. Systemet slås på eller av genom att hålla farthållar-spaken mot dig i minst en sekund. Profil-byte kan göras genom att trycka spaken uppåt eller nedåt. Håll ned nedtryckt i en sekund för att byta profil i önskad riktning. Motorn behöver vara påslagen och i tomgång samt farthållare måste vara inaktiverad.

Audi A6, A7, A8, Q5 – Farthållare

Audi Sound Booster Bedienung Tempomat

Funktionen lämpas för Audi A6 4G, A7 4G, A8 4H och Q5 8R. Slå på Sound Booster genom att dra farthållar-spaken mot dig i en sekund och slå av genom att trycka den i körriktningen i en sekund. Farthållar-funktionen behöver vara inaktiv vid styrning av Sound Booster. Tryck spaken uppåt i en sekund för att växla till nästa profil och nedåt för att växla till föregående ljudprofil.

» Alfa Romeo

Alfa Romeo – Farthållare

Alfa Romeo Sound Booster Pro Tempomat Cruise Control

Med farthållaren kan du växla profiler upp och ner. Tryck bara på i respektive riktning för ca. 1 sekund. Tryck på "RES" -knappen för att stänga av Active Sound systemet på eller av.

Alfa Romeo Giulietta – Farthållare

Alfa Romeo Giulietta Sound Booster Pro Tempomat Cruise Control

Samma operation som för Alfa Romeo farthållare (se till vänster).

Alfa Romeo Giulietta – Drive Modes

Alfa Romeo Giulietta Sound Booster Pro Drive Mode

Använd Sound Booster programvara för att lagra vissa profiler i en drivande läge. Om du växlar till ett läge E.G. Sport, med omkopplaren i mittkonsolen, hoppar Sound Booster till den länkade profilen.

» BMW

BMW – Körläges-knappen

BMW Sound Booster Bedienung Fahrprofilschalter

Du väljer körläge som vanligt med körläges-knappen. Körlägen kan länkas ihop med specifika ljudprofiler som aktiveras i samband med valt körläge.

BMW F-Series – Farthållare

BMW F-Serie Sound Booster Bedienung Tempomat

Styr Sound Booster med farthållaren när motorn är påslagen och farthållare är inaktivt. Tryck hjul-knappen i önskad riktning och håll den nedtryckt för att byta ljudprofil. Håll "RES"-knappen nedtryckt för att slå på eller av det Aktiva avgassystemet.

BMW X3 E83 – Farthållare

BMW X3 E83 Sound Booster Bedienung Tempomat

Med "+" och "-"-knapparna kan du bläddra bland ljudprofiler. Håll knapparna nedtryckta i minst en sekund, ha farthållare inaktiverat och motorn påslagen och i tomgång för att använda funktionen. I detta fall kan systemet endast slås på eller av med hjälp av fjärrkontroll eller genom att bläddra genom ljudprofilerna.

BMW E-Series – Farthållare

BMW E Serie Tempomat Sound Booster Pro

Styrning av Sound Booster går endast när motorn är påslagen och i tomgång samt farthållare är inaktiverad. Tryck farthållarspaken i körriktningen i minst en sekund för att slå på eller av Sound Booster. Du byter ljudprofiler genom att trycka spaken nedåt eller uppåt i en sekund.

» Ford

Ford Kuga – Farthållare

Ford Sound Booster Farthållare

Med “CAN RES”-knappen kan du slå på eller av det Aktiva avgassystemet.

För att bläddra bland profilerna behöver motorn vara påslagen och i tomgång samt ha farthållare inaktiverad. Du byter då till nästa ljudprofil genom att trycka “SET+”-knappen och föregående ljudprofil med “SET-”-knappen.

Ford Ranger – Cruise Control

Ford Ranger Steuerung Sound Booster Tempomat

Ändra tonen profiler med "SET+" - knapp (profilera upp) och formen "SET-" - knapp (profilen ner).

» Hyundai

Hyundai Santa Fe 3 – Farthållare

Hyundai Santa Fe 3 Sound Booster Bedienung Tempomat

Använd knappen "Avbryt" för att stänga av ljudet Booster på eller av. Motorn måste vara igång och farthållaren måste vara avstängd för att växla mellan profilerna. Du kan använda "RES+" profil för att växla profiler upp och "SET" för att växla ned.

Hyundai Santa Fe – Drive Mode

Hyundai Santa Fe Drive Mode Steuerung Sound Booster

Du kan tilldela profilerna "Eco" och "Sport" med en profil och växla mellan dessa profiler via knappen "Drive Mode". Om du trycker på knappen en tredje gång, är ljud booster avstängd.

» Jaguar

Jaguar – Farthållare

Jaguar Sound Booster Bedienung Tempomat

Du kan endast använda dessa kontroller när bilen står stilla och motorn är i tomgång. Om du håller "SET+"-knappen nedtryckt i minst en sekund byter du till nästa profil. med "–"-knappen byter du till föregående profil. Genom att trycka "CAN"-knappen i minst en sekund kan du slå på eller av det Aktiva avgassystemet.

Jaguar XF – Farthållare

Jaguar XF Sound Booster Bedienung Tempomat

Du kan endast använda dessa kontroller när bilen står stilla och motorn är i tomgång. Vrid upp hjulet för att växla högre profiler och nedåt för att byta till lägre. Du kan stänga av Sound Booster på eller av med knappen "Resume".

» Jeep

Jeep Grand Cherokee – Farthållare

Jeep Sound Booster Farthållare

Håll "RES"-knappen nedtryckt i minst en sekund för att slå på eller av Sound Booster. Med "SET+"-knappen kan du byta till nästa ljudprofil och med "SET-"-knappen byter du till föregående profil. Håll knapparna nedtryckta i minst en sekund och se till att farthållare är inaktiv vid anvädning.

» Kia

Kia Sorento 2013 – Farthållare

KIA Sorento Tempomat Sound Booster Pro

Håll "CANCEL"-knappen nedtryckt i minst en sekund för att aktivera eller inaktivera det Aktiva avgassystemet. "RES+"-knappen används för att byta till nästa ljudprofil och "SET-"-knappen för att byta till föregående profil. För att använda funktionerna behöver knapparna hållas nedtrycka i minst en sekund, farthållare måste vara inaktivt och motorn behöver vara påslagen och i tomgång.

Kia Sorento 3 2015 – Farthållare

KIA Sorento 2015 Tempomat

Kontrollerna är desamma som för Kia Sorento 2013 (se till vänster)

Kia Sportage – Farthållare

KIA Sportage Tempomat Bedienung Sound Booster Pro

Systemet kan slås på eller av med "CANCEL"-knappen (den tomma cirkeln). Håll knappen nedtryckt i ca. en sekund. Med "RES"-knapparna kan du bläddra bland ljudprofilerna. Kom ihåg, knappen behöver vara nedtryckt i minst en sekund i önskad riktning. Byte av ljudprofil går endast att göra när farthållare är inaktiv och motorn är påslagen och i tomgång.

» Land Rover

Range Rover – Farthållare

Range Rover Farthållare Sound Booster Pro

Håll “Cancel”-knappen nedtryckt i en sekund för att slå på eller av Sound Booster.

Farthållare behöver vara inaktivt och motorn behöver stå påslagen och i tomgång för att byta ljudprofil. Tryck på “SET+” -knappen i minst en skund för att byta till nästa ljudprofil och "–" -knappen för att byta tillbaka till föregående profil.

» Maserati

Maserati – Rattknapps styrning

Maserati Sound Booster Steuerung Lenkrad

När farthållare och limiter är avaktiverade kan du anpassa volymen med hjälp av farthållarknappen i båda ljudprofilerna. Om du trycker på "växla upp" bläddrar du en profil upp och om du trycker på "växla ner" bläddrar du en profil nedåt. Förändringarna av profilerna sparas automatiskt i den aktiva profilen.

Den fasta programvaran (firmware) måste vara av version 2.77 eller senare. Du hittar den senaste firmware i nedladdningszonen.

» Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – Agility-läge

Mercedes Sound Booster Bedienung Agility

Varje Agility-läge kan a associeras med en Sound Booster Pro ljudprofil. Välj ett läge för att aktivera ljudprofilen. Du kan välja vilka lägen som är associerade via programvaran.

Mercedes-Benz – E-S-M

Mercedes Sound Booster Bedienung E-S-M

Körlägena E, S och M kan associeras med varsin ljudprofil. Om du byter körläge, aktiveras vald ljudprofil.

Mercedes-Benz – Farthållare

Mercedes Sound Booster Bedienung Tempomat

Dra farthållar-spaken mot dig i ungefär två sekunder för att slå på det Aktiva avgassystemet. Skjut spaken framåt i ungefär två sekunder för att slå av Sound Booster. Funktionen är endast möjligt bilen står i tomgång. Du byter ljudprofiler genom att trycka spaken uppåt eller nedåt i minst en sekund. Tryck upp för nästa ljudprofil och tryck ned för föregående.

» Opel

Opel GT – Cruise Control

Opel GT Tempomat Cruise Control

Kontrollen är endast möjlig när den står. Farthållaren måste vara påslagen innan profilerna kan ställas in med antingen "Res+" eller "Set–" -knappen. Ingen ström på / av via farthållaren är möjlig.

» Porsche

Porsche Cayenne – Sport avgassystem

Porsche Cayenne Sportabgasanlage Button Sound Booster

Användning av sport-avgassystem knappen är möjlig. Varje gång du håller knappen nedtryckt i minst en sekund bläddrar du bland ljudprofilerna i kronologisk ordning.

Porsche Cayenne 9PA – Profile Selector

Porsche Cayenne 9PA Komfort Profilselektor

Tilldela sport knappar med individuella ton profiler från programvaran. Välj ett läge för att använda den länkade ljudprofil.

Porsche Panamera – Drive Mode

Porsche Panamera Sound Booster Control Drive Mode

Du kan tilldela profiler på de enskilda Drive lägen med komfort profil väljaren av programvaran. Ändra profilen i bilen och du kommer att byta till den länkade Sound Booster profil.

Porsche – Farthållare

Porsche Panamera Tempomat Sound Booster Steuerung

Sound Booster kan slås på eller av med "Resume"-knappen (tryck spaken uppåt i minst en sekund). Skjut spaken körriktningen för att bläddra profil uppåt. För i Push the lever into the driving direction to get up a profile. För att växla profil nedåt, dra spaken mot dig. Motorn behöver vara påslagen och i tomgång medan farthållare behöver vara påslagen för att använda funktionerna.

» Renault

Renault Megane GT – Multimedia-System R-Link 2

Styr Sound Booster Pro Renault Megane GT

Styr ditt motorljud via Multimedia Systemet. Välj vilken profil som ska vara aktiv för ditt motorljud via det befintliga Multimedia-systemet.

» Skoda

Skoda Superb – Körläge

Skoda Sound Booster Pro Drive Select

De listade körlägena i menyn kan användas ihop med olika ljudprofiler. I programvaran kan du anpassa körprofilerna så att en specifik ljudprofil blir aktiv vid t.ex val av komfort-läget. Vid val av körläge i bilens menyer kommer vald ljudprofil att användas.

Skoda – Farthållare

Skoda Sound Booster Pro Tempomat

Håll spaken mot dig i minst en sekund för att slå på eller av Sound Booster Pro. Om du trycker spaken uppåt, byter du till en högre profil. När du trycker den nedåt, får du in en lägre ljudprofil. Farthållaren måste avaktiveras och motorn behöver vara i tomgång för att aktivera den här funktionen.

» Tesla

Tesla S – System / Touchscreen

Tesla S integrerat system / touchskärm

Via pekskärmen kan du slå av och på Sound Booster Pro. Ställ meny alternativet "mätområde" (i bilens menyer) antingen "på" eller "av" för att styra din Sound Booster.

Tesla S – Farthållare

Tesla cruise control Sound Booster Pro

kan kopplas Active Sound System på eller av om farthållarspak dras mot dig (åtminstone för en sekund). Spaken upp en sekund för att få en profil upp och pressa ner den för att få ett ner. Profilerna kan ändras under körning, men farthållaren måste avaktiveras.

» Volkswagen

VW – Körläge

VW Sound Booster Bedienung Driving Mode

Väljer du körläge i bilens menyer kan du i programvaran även anpassa specifik ljudprofil till ditt aktiva avgassystem efter dessa. Körläget du väljer på bilen avgör då även vilken ljudprofil som kommer att vara aktiv.

VW Passat – Farthållare

VW Passat Bedienung Tempomat Sound Booster Pro

För att slå på systemet trycker du farthållar-spaken nedtryckt i ungefär 1 sekund, du stänger även av systemet på samma sätt. Funktionen går endast att använda medan bilen står still och i tomgång. Tryck spaken upp eller ned för att bläddra bland ljudprofilerna.

VW T5, Polo 9N – Farthållare

VW T5, Polo 9N, 6R Tempomat Sound Booster Pro

Styrning via farthållaren låter dig endast bläddra bland ljudprofilerna, du kan inte slå av eller på systemet med farthållar-spaken. Om farthållare är inaktiv och motorn står i tomgång kan du bläddra bland dina ljudprofiler genom att hålla/trycka spaken uppåt eller nedåt i en sekund.

VW T6 – Farthållare

VW T6 Tempomat Sound Booster Pro

Det aktiva avgassystemet kan slås på eller av genom att hålla “CNL”-knappen nedtryckt i ungefär en sekund. Med “-” och “+” knapparna kan du bläddra fram och tillbaka bland dina ljudprofiler. Tänk på att du även här behöver hålla knappen nedtryckt i minst en sekund, ha motorn i tomgång samt farthållar-funktionen inaktiv.

VW Polo 6R – Farthållare

VW 6R Tempomat Sound Booster Pro

Styrning med farthållaren fungerar endast när farthållaren och motorn är påslagen. Du kan endast ändra profiler medan koppling är nedtryckt eller vid automat-låda, bilen är satt i "neutral". Tryck på den övre knappen på sidan av spaken för att bläddra profil uppåt. Tryck på den andra knappen för att bläddra profil nedåt.

VW Touareg – Farthållare

VW Touareg Tempomat Auspuffsound

För att styra funktionen behöver motorn vara påslagen och i tomgång. Profilen byter till nästa när "+"-knappen hålls nedtryckt i minst en sekund. Genom att hålla "–"-knappen nedtryckt i en sekund bläddrar du nedåt i profilerna.

» Volvo

Volvo XC60 – Farthållare

Volvo Sound Booster Farthållare

Kan du inte hitta din bil i listan?

Skicka oss gärna en förfrågan med information om din bil samt chassinummer så hjälper vi till med att säkerställa din bils kompatibilitet med Sound Booster Pro systemet. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Addera 7 och 5.