This site uses cookies
We use cookies for optimizing our website for you and for being able to continuously improve it. By continuing to use the website, you agree the usage of cookies. Further information about cookies can be found in our privacy policy.

Anschlussstecker zum KUFATEC-Modul

För det första:
Kontrollera anslutningen

Ett vanligt förekommande problem är stickanslutningen till KUFATEC-modulen, som inte är korrekt ansluten. Vänligen skjut konsolen uppåt, så att kontakten kan sjunka längre ner i modulen. När konsolen är helt vertikal och pluggen sänks till horisontell markering är pluggen ansluten korrekt (se figur). Vänligen kontrollera detta alltid först.

No LED is shining KUFATEC Sound Booster Pro Module

Problem: ingen LED lyser.
Möjlighet 1: saknar strömtillförsel. Vänligen kontrollera om modulen är strömförd.
Möjlighet 2: mjukvara är inte uppdaterad. Uppdatera firmware via vår programvara.
Möjlighet 3: Anslutningen till motorn CAN-Bus är inte korrekt. Kontrollera om modulen är fastsatt på respektive höger CAN-Bus.
Möjlighet 4: defekt modul. Kontakta oss för reparation eller ev. utbyte.

LED 1 is not shining KUFATEC Sound Booster Pro Module

Problem: LED 1 blinkar inte.
Möjlighet 1: anslutningen till ESM är inkorrekt. Vänligen kontrollera anslutningen (pin). Mjukvaran visar följande meddelande: "Please check connection CAN 2".
Möjlighet 2: ingen strömtillförsel. Vänligen kontrollera strömtillförsel till modulen.

LED 2 is not shining KUFATEC Sound Booster Pro Module

Problem: LED 2 lyser inte.
Möjlighet 1: ingen strömtillförsel. Vänligen kontrollera om modulen är strömförd.
Möjlighet 2: anslutningen till motor-styrdonet är inkorrekt. Kontrollera om modulen är ansluten (pinnad) till rätt CAN-Bus.Mjukvaran visar följande meddelande: "Please check connection CAN 1".

Diagnostiksidan av programvaran

Viktigt: Innan anslutning till programvaran genom USB till en PC/Laptop måste plus och minus vara korrekt anslutna. I annat fall kan datorn ta skada.

Med den gratis programvaran kan du se felkoder på ifall någon anslutning ev. är inkorrekt ansluten.

Vidare bör du alltid kontrollera att mjukvaran är av senaste uppdatering. Den senaste firmware kan uppdateras via programvaran.

Läs mer om funktionerna, representationen och användningen av programvaran, t.ex den virtuella acceleratorn.
Mjukvaru information

Problem du inte kan lösa? Vi hjälper dig.

Sound Booster Pro support: +46 (0) 20 10 50 52
Vi finns tillgängliga på ordinarie telefontider 8:00–18:00.

Räkna ut 6 plus 7.