This site uses cookies
We use cookies for optimizing our website for you and for being able to continuously improve it. By continuing to use the website, you agree the usage of cookies. Further information about cookies can be found in our privacy policy.

Om oss | Sound Booster Pro

Rättslig webbplats-administratör av Sound-booster.com Sverige:

Eftermontering Karlstad AB
Skårevägen 63
65350 Karlstad
Sverige

Telefon: +46(0)20 10 50 52
E-post: info[at]kufatec.nu
VAT No.: SE556986188201
Registrerade för F-skatt enl. svensk lag.

Representerande distributör av:

KUFATEC GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 15
23795 Bad Segeberg
Tyskland

Telefon: +49(0)4551808100
Telefax: +49(0)45518081050
E-post: info[at]kufatec.de
VAT No.: DE274183632

Ingår i handelsregistret av den lokala domstolen i Kiel
Kommersiellt registernummer - Del A i handelsregistret - 7186 KI

Representeras av individuellt ansvarig partner KUFATEC Verwaltungs GmbH representeras av VD Christoph Heinzelmann, Nima Ghassemi, Enrico Richter Dahlienstr. 15, 23795 Bad Segeberg, Deutschland / Tyskland. Noterade i handelsregistret av den lokala domstolen i Kiel. Kommersiellt registernummer - del B i handelsregistret - 12172

Copyright

Laglig information om websidan

Alla texter, bilder och information som publiceras här styrs av leverantörens upphovsrätt, i den mån innehållet inte innebär upphovsrätt av externa parter. Duplicering/kopiering, distribution eller offentlig reproducering får endast utföras vid godkännande av återkallbart medgivande från leverantören. Användning av bilder, text och design kräver skriftligt tillstånd från KUFATEC GmbH & Co KG. Detta gäller även handlare och återförsäljare av KUFATEC.

Förbehåll

Ansvar av innehåll

Innehållet i vår webbplats har sammanställts med stor omsorg och vår yttersta kunskap. Vi kan dock inte ta ansvar för ev. uppdateringar/nyare information, fullständighet eller riktigheten av någon av sidorna. Vi som tjänsteleverantörer är endast ansvariga för vårt egna innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar med reservation för ev. skrivfel. Vi som tjänsteleverantörer är inte heller skyldiga att övervaka externa uppgifter som lämnas eller lagras på vår hemsida. När vi har blivit medvetna om en specifik lagöverträdelse kommer vi omedelbart att ta bort innehållet i fråga. Allt ansvar i denna fråga kan endast utgå ifrån den tidpunkt då eventuell överträdelse blir känd för oss.

Ansvar av länkar

Leverantören ansvarar inte för innehåll som är kopplade med hjälp av korsreferenser (länkar) då situationen i fråga inte innebär internt innehåll. De länkade sidorna kontrolleras för olagligt innehåll innan publicering och sådant innehåll kunde ej urskiljas när länken upprättades. Respektive operatör av de länkade sajterna ansvarar själva för deras innehåll. I detta avseende frånsägs skyldighet att övervaka eller kontrollera dessa länkar av leverantören. Om eventuell lagöverträdelse blir känd kommer respektive länk omedelbart att tas bort.


Alternative Dispute Resolution:

The European Commission is providing a platform for out-of-court online dispute resolution (OS platform), accessible under http://ec.europa.eu/odr
We are not willing to participate in dispute resolution procedures before consumer arbitration boards.