This site uses cookies
We use cookies for optimizing our website for you and for being able to continuously improve it. By continuing to use the website, you agree the usage of cookies. Further information about cookies can be found in our privacy policy.

Sound Booster Fjärrunderhåll –
Online Support

Fjärrsupport

Haftungsausschluss der Firma KUFATEC GmbH & Co. KG

Ansvar vid användning av TeamViewer

KUFATEC GmbH & Co. KG åtar inga garantier för de program som är installeras på er dator, inklusive skyddsanordningar (antivirus eller brandvägg). Användaren är ensamt ansvarig för sin egen datasäkerhet. Skulden är begränsad till uppsåt och grov vårdslöshet.

KUFATEC GmbH & Co. KG tar inget ansvar för skador orsakade av detta, även om de är i tids närhet till den återgivna Sound Booster fjärrsupport.

Genom att klicka på länken accepterar du detta avtal för online-support och nedladdning av TeamViewer startar.