This site uses cookies
We use cookies for optimizing our website for you and for being able to continuously improve it. By continuing to use the website, you agree the usage of cookies. Further information about cookies can be found in our privacy policy.

Första användningen, diagnos funktionen

Start & kontroll: Efter anslutning av programvaran till modulen kommer du att se en översikt över systemet.

  • Programvaruversion – klicka på knappen "Online Update" för att automatiskt installera den senaste firmware
  • Profil som används
  • Inställd / identifierad bil
  • CAN-status. Notera: displayen visar bara om CAN-hi och CAN-lo är inkopplad korrekt eller inte
  • mer support & felsöknings-information
  • farthållar-spaken är automatiskt aktiv och kan avaktiveras om så önskas

Manuell fordonsväljare

Manuellt val: Det finns bilmodeller som inte kan upptäckas automatiskt. I detta fall kan du välja din modell manuellt.

Alternativ för återförsäljare: Den universella modulen (artikel nr: 40176) stödjer alla varianter. Du kan på så sätt lättare anpassa ditt lager då mjukvaran bestämmer modellen i efterhand.

Komfort Profil väljare

Profil väljare: En del bilmodeller har befintliga knappar/menyer för att styra systemet. Med dessa knappar kan du hantera Sound Booster Pro. I denna del av programmet kan du välja vilket körläge som associeras med de olika profilerna.

Notera: Om du väljer det här sättet att styra Sound Booster Pro på kan du inte använda medföljande knapp eller fjärr. Du kan använda den igen, om du ställer in fältet till „ignore”.

External Sound Module (ESM) Selection

Extern ljudmodul (ESM): Om du har monterat en annan ESM kan du välja den här. Du kan även använda andra ljudmoduler till exempel Audi, BMW, Maserati eller VW.

Navigeringsfält, testa & spara

Test: Den här funktionen gör det möjligt att överföra inställningarna för varje profil till modulen. När du vill spara profilen, använd knappen Spara. Genom att använda knappen sparas profilen och kommer att registreras i modulen, i annat fall kommer dina ändringar kommer att gå förlorade nästa gång motorn sätts i tändning.
Ladda: Gjorde du något i grafen du inte gillar? Med den här funktionen kan du återgå till den senaste profilen som överförs till modulen.
Fabriksinställning: Det här alternativet låter dig återställa fabriksinställningarna för den valda profilen.
Data Import / Export: Med dessa knappar kan du spara en profil på datorn eller importera en profil från datorn.

Förklaring av diagram

Profil: Beroende på modul, kan upp till 6st profiler ställas in och redigeras individuellt. För närvarande finns det 5 diagram tillgängliga som kan ändras: varv per minut översättning (rpm), volym, stag (oregelbunden körning), oregelbunden belastning och hastighet justering beroende volym.
Egna profiler: Varje profil har samma kartor och funktioner. Härigenom kan du skapa olika profiler, som kan tändas med hjälp av tryckknappen av modulen, fjärrkontrollen eller andra kontrollmöjligheter Sound Booster.
Diagram: I varje diagram kan du ställa in upp till 15 punkter för att påverka diagrammet.

RPM Translation

Rpm översättning: Ingångs rotation kan omvandlas till någon annan rotation. Till exempel, kan den ökas till 1000 rpm när motorn roterar med 700 varv per minut.

Denna funktion är också viktig när systemet är installerat vid fordon med bensinmotorer. Ibland varvtalsområdet kan vara upp till 7000 varv per minut här. Översättningen bör minskas till högst 4500 rpm - detta gör systemet låter fortfarande stark och bra på högre varv.

Volym

Röda zonen: Denna volym bör helst undvikas. På detta område är det inte möjligt att ställa varje punkt. Om du vill använda detta område, måste du först ställa in en punkt under det streckade området och sedan dra den till området.

Notera att volymen automatiskt kommer att sänkas om motorns varvtal är densamma i mer än 30 sekunder i den röda zonen t.ex vid resor där bilen håller konstant hastighet.

Bracing (irregular run)

Oregelbundet motorjud: Du kan sedan, med hjälp av diagrammet, både ställa in spridning och hastigheter. Om motorljudet ska vara oregelbundet endast vid tomgång måste detta aktiveras som en variabel både för varmt och kallt läge.

Kontrollera även att ljudintensiteten inte plötsligt går till 0. Detta innebär att du kommer att behöva ställa in en liten ökning i intensitet i det område som visas i exemplet. Detta för att få behagligt motorljudet även vid sjunkande hastigheter/inbromsning.

Irregular Load

Oregelbunden belastning: Denna egenskap fält är användbar och hörbar huvudsakligen stående. Ljudet får en lite mer volym med denna justering.

SDVA (speed dependent volume adjustment)

Hastighetsberoende volymjustering (SDVA) ökar till max: den totala volymen ökar upp till 100 km/h och förblir ända till slutet.
SDVA med avskurna: Den totala volymen ökar tills hela volymen återges på 100 km/h. Efter detta vänder ner volymen och vid 150 km/h systemet är avstängd (transparent graf i den övre bilden). Den SDVA funktionen filtrerar volym som genereras av de tidigare funktionerna (volym, oregelbunden belastning). Detta innebär att om det här fältet är 100 % och volymen är endast 30 %, sedan 30 % är också den totala produktionen vid slutet.

Virtual accelerator, Demoläge

Virtuell accelerator: Detta reglage låter dig testa inställningarna utan att motorn är igång. För detta behöver du bara slå på tändningen.
Demoläge: Om du ställer in reglaget för den virtuella accleratorn på exakt 600 rpm kan du testa nya förändringar med bilens riktiga bilar accelerator.

Gasspjäll

Gasspjäll: Volymen kan ändras beroende på gaspedalens position, vilket kan ge ännu mer realistiska ljud. En karta är redan förankrad i gaspedalpositionen i profil 1.

För att kunna använda denna funktion måste acceleratorpedalpositionen detekteras för varje fordon. Testa diagnossidan i programvaran om det här är fallet för din bil.

Noteringar vid användning av programvara

Notera: Modulerna 40186 och 40187 (Active Sound för Audi A4 8K, A5 8T) är inte kompatibla med programvaran. Uppdatering till systemet som tillåter användning av programvaran och även högre motorljud från Sound Booster finner du i vår shop.
Komplett uppgradering i vår webshop

Användningen av vår programvara för att göra ändringar i profilerna är tyvärr inte möjlig för Intensify Boost Set för Maserati Ghibli, Quattroporte, Levante Diesel (Modul 40597, Artikelnummer: 40595). Volymen kan dock styras när som helst via kryssningsreglaget och ändringarna sparas automatiskt i profilen, som är aktiv.

Så här använder du Sound Booster Software?

Skapa ljud profiler, Tips och tricks

Terence Toh från Autofidelity, vår officiella installationsparnter i Australien förklarar Sound Booster Pro mjukvaran och skapar sin egen ljudprofil. Lyssna på det i slutet av videon.

Vill du få färdiga tonprofiler?

Ladda ner dem gratis i vårt nedladdningsområde.

Har du fler frågor?

Kika i våra FAQ – frågor och svar och finn svaren på de vanligast ställda frågorna.

Finns din fråga inte med där heller?
Du når även vår Sound Booster Pro support på: +46 (0) 20 10 50 52
Våra telefontider är samma som våra ordinarie öppettider.

ratio